PlenOptika startade som ett projekt på Massachusetts Institute of Technology där man skapade tekniken bakom apparaten man senare kom att tillverka. Tanken vara att skapa en handhållen autorefraktor som både var noggrann nog för kliniken och tålig nog för den resande kliniken. Resultatet är QuickSee, vilket blev precis allt det där som de önskade att skapa!

QuickSee

Kombinationen av den öppna kikarkonstruktionen, vågfrontaberrometri och dynamiska mätningar ger kliniskt noggranna autofraktionsmätningar i ett hållbart handhållet format som är lämpligt både på kliniken och på fältet.

Wavefronts-autorefraktion enligt patenterade PlenOptika Wavefront Refraktion Engine ™ utför kontinuerlig dataanalys för att exakt bestämma lågfrekvent brytningsfel. Detta gör att QuickSee är lika exakt som de avancerade kliniska stationära autorafraktorerna och visar utmärkt överensstämmelse med subjektiv brytning.

Teknologin i QuickSee har kliniskt utvärderats i fem IRB-baserade studier och dokumenterats i fem granskade publikationer.