Kirurgiska

Linser

Oculus Surgical

Oculus Surgicals kirurgiska linser för Vitrektomi står i en klass försig. Titta närmre på vår sida om deras sortiment.

Ocular

Ocular har lång erfarenhet av utveckling och tillverkning av kirurgiska linser.

Volk

Volk har lång erfarenhet av utveckling och tillverkning av kirurgiska linser.