Kvalitet- och miljöpolicy

Preisler Instrument står för engagemang, kunskap, erfarenhet och vill skapa hållbara lösningar som höjer våra kunders värde. Preisler Instrument är förmedlare av kunskap mellan användare och tillverkare av utrustning till ögonsjukvård. Vi strävar efter långsiktiga relationer.

Kvalitet

  • Vi erbjuder produkter som har hög kvalitet, lång livslängd samt ger bra diagnostiska och terapeutiska resultat.

  • Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra våra processer.

  • Vi följer aktivt ny teknik och forskning inom oftalmologi.

Miljö

Preisler uppfyller de lagar och krav som ställs på oss för att främja ett gott miljöarbete och minska vår negativa inverkan på miljön.

  • Vi ska arbeta aktivt med att förbättra vår miljöprestanda kopplat till våra produkter och tjänster.

  • Vi erbjuder service enligt leverantörernas riktlinjer på våra produkter vilket gör att livslängden ökar och miljöpåverkan minskas.

  • Vi främjar arbetssätt och processer som innebär återanvändning och återvinning.

  • Tjänsteresor som sker med fossila bränslen skall minimeras till fördel för förnybara drivmedel.